Menu Sluiten

Zonneboiler

Duurzaam verwarmen met een zonneboiler

Zonneboilers gebruiken de energie van de zon om water te verwarmen voor tapwater en eventueel ruimteverwarming. Een zonneboiler bestaat uit een zonnecollector en een voorraadvat. De zonnecollector wordt op of in het dak geplaatst en vangt zonlicht op.

De vloeistof (bijvoorbeeld water) die door het buizenstelsel in de collector stroomt wordt verwarmd door het zonlicht, zelfs in de winter. Het verwarmde water wordt bewaard in een voorraadvat of in de collector zelf. Als het water niet warm genoeg is, dan wordt het naverwarmd door bijvoorbeeld de CV-ketel, de geiser of een warmtepomp.

De energieopbrengst van een zonneboiler wordt uitgedrukt in GigaJoule (GJ). Een GigaJoule is gelijk aan een miljard Joules, wat overeenkomt met de warmte die vrijkomt bij de verbranding van 31 m³ aardgas, genoeg voor een gemiddeld huishouden om vijf maanden op te koken. Er zijn zonneboilers met een energieopbrengst van meer dan 3 GJ.

Soorten zonneboilersystemen

Er zijn twee verschillende soorten zonneboilersystemen: een leegloopsysteem en een vloeistofgevuld systeem.

Bij een leegloopsysteem zal de zonnecollector hoger geplaatst moeten worden dan het voorraadvat. Bij te hoge of te lage temperatuur stopt de collectorvloeistofpomp met draaien en zal de collectorvloeistof ( in dit geval water ) natuurlijk terug moeten kunnen stromen naar een ruimte in het voorraadvat. Voordeel van dit systeem is dat de collectorvloeistof een goede warmteafgifte heeft en niet milieubelastend is. Nadeel is dat deze opstelling niet in alle gevallen mogelijk is.

Bij een vloeistofgevuldsysteem is het niet noodzakelijk de collector hoger te plaatsen dan het voorraadvat. Hier wordt een antivries of glycolethyleen als collectorvloeistof gebruikt, waardoor er geen kans bestaat op bevriezing of oververhitting. Het systeem blijft dus altijd gevuld met collectorvloeistof. Nadeel is de mindere warmteoverdracht van collectorvloeistof naar water en de onderhoudskosten van het zonneboilersysteem zullen hoger zijn dan bij een leegloopsysteem.
Dit in verband met de jaarlijks controle op juiste menging van antivries. Daarnaast moet de collectorvloeistof als chemisch afval worden verwerkt.